Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.02.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 236. §-ában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.