Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 236. §-ában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében, 232. § (3) bekezdésében, 232/A. § (1) bekezdésében, 236. §-ában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 25. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2/A. § A Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 60.000 forint.”

3. § A közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közszolgálati tisztviselők részére az önkormányzat az alábbi juttatásokat állapítja meg:)

„d) lakhatási támogatás.”

4. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.