Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 15 15:30
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a céllal alkotta meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 14/2007. (IX.12.) önkormányzati rendeletét, hogy szabályozza a szociálisan hátrányos helyzetű egyetemi és főiskolai hallgatók részére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretében nyújtható támogatásokra való jogosultság feltételeinek, a támogatás igénylésének és odaítélésének rendjét. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint csak néhány hallgató tud megfelelni a rendeletben támasztott követelményeknek, ezért - annak érdekében, hogy minél több hangonyi hallgató lehessen jogosult az ösztöndíjra - az egy főre jutó jövedelem felső határát, mely a rendelet szerint jelenleg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-a, célszerű kiterjeszteni és legalább a mindenkori öregségi nyugdíj hússzorosára emelni.