Hangony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17
a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete tartalmazza a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét. A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény (továbbiakban: Mód.tv.) módosította a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény településkép-érvényesítési eszközök alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit. A Mód.tv. rendelkezései alapján a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik, mely hatásköröket az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület gyakorol. A képviselő-testület a polgármesterre kívánja átruházni a településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásának hatáskörét, így - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra, képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában felsorolt, a képviselő-testület által átruházott hatáskörök kiegészítése indokolt.