Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló rendelet tervezetet a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom:
A módosítás a Rendelet szociális étkeztetés térítési díjának megfizetése alóli mentességre irányul.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítással a személyi térítési díj mentesség kibővül azokra, akiknek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-át. A korábbi szabályozás értelmében csak azok élveztek mentességet, akiknek bizonyíthatóan semmilyen jövedelmük nem volt. A korábbi szabályozás értelmében a térítési díjat az élelmezésvezetőnek kellett befizetni. A önkormányzat alkalmazásában jelenleg nem áll élelmezésvezető, az (5) bekezdése módosítása ezt a hiányosságot hivatott javítani.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében szabályozza a térítési díj mértékét, valamint a térítési díj kedvezményeket. A korábbi szabályozás értelmében térítési díj fizetési kedvezményben részesültek azok, akiknek a jövedelme nem érte a nyugdíjminimum 110, illetve 130 százalékát. A személyi mentességet élvezők körének 1. § szerinti kibővítésével e két kedvezményes kategória fenntartása okafogyottá vált.
A 3. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.