Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 08

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.08.
a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló rendelet tervezetet a - jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva - az alábbiak szerint indokolom:
A módosítás a 2019-ben elfogadott Rendelet Karácsonyhoz kapcsolódó és Hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatásait érinti.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A karácsonyhoz kapcsolódó támogatások módosítása az infláció és az áremelkedések okán vált szükségszerűvé. A módosítással a mikuláscsomagok értéke 2.000,- Ft-ról 2.500,- Ft-ra, az élelmiszercsomagok értéke pedig 7.000- Ft-ról 8.000,- Ft nő.
A 2. §-hoz
A hátrányos lakhatási körülmények felszámolásához kapcsolódó támogatás módosítását gyakorlati szempontok indokolják. A korábbi szabályozás értelmében a támogatás kifizetéséhez előírt dokumentumokat a támogatói döntéstől számított 180 napon belül kellett bemutatni a támogatottaknak, ami a Fiatalok otthonteremtési támogatásánál megállapított határidő. Tekintve, hogy a támogatás alapjául szolgáló élethelyzetekből adódóan utóbbi támogatásnál jellemzően az ingatlan megvásárlását követően kerül sor a támogatói döntésre, míg előbbinél épp a támogatói döntés a feltétele az ingatlan megvásárlásának indokoltnak látszik a határidő meghosszabbítása.
A 3. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.