Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Hangony Községi Önkormányzat képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) módosítása a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők javadalmazásának fejlesztése érdekében vált szükségessé.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A bevezető részben található jogszabályi hivatkozások kerülnek helyesbítésre.
A 2. §-hoz
Az illetményalap emelésére elsősorban a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztisztviselők javadalmazásának fejlesztése érdekében van szükség. A jelenlegi illetményalap mértékkel egyes felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők besorolás szerinti illetménye nem éri el, a garantált bérminimum összegét.
A 3. §-hoz
Új juttatási forma váltja fel a korábbi gyógy- és védőszemüveg támogatást. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény törvény 152. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakhatási támogatás kerül bevezetésre. A támogatás havi mértéke az illetményalap összege. A lakhatási támogatás fedezetét a Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok lakosságarányos hozzájárulással biztosítják a Hivatal részére.
A 4. §-hoz
Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.