Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (XII.2.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013. (XII.2.) rendelet módosításáról

2022.10.01.

Győrasszonyfa község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 44/C. §.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 16/2013.(XII.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. A közszolgáltatás díj:

a) lakossági igénybe vevő részére ürítési díj: 2.970,-Ft/m3 + ÁFA

b) nem lakossági igénybe vevő részére: alapdíj: 1.000,-Ft/alkalom + ÁFA + útdíj+ürítési díj: 4.900,-Ft/m3 + ÁFA