Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 10

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.10.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 9-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–3. melléklet 2022. november 9-én 22 órakor lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.