Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 09

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.09.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 51 392 337 Ft Költségvetési bevétellel

b) 378 134 777 Ft Költségvetési kiadással

c) 326 742 440 Ft Költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

d) 329 787 915 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3 045 475 Finanszírozási kiadással

f) 326 742 440 Ft Finanszírozási egyenleggel (többlettel)

állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzati főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:)

„a) 381 180 252 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati bevétellel,
b) 381 180 252 Ft Tárgyévi nettósított önkormányzati kiadással.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát általános működési: 1 124 208 Ft állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 9-én lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–3. melléklet 2022. november 9-én 22 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet