Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019 (III.22.) rendelete módosításáról

2022.07.01.

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az étkezési térítési díjak mértékéről szóló 3/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet