Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 09

Győrasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.09.
Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–3. melléklethez
Végső előterjesztői indokolás
Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Győrasszonyfa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendeletét az időközbeni bevételi és kiadási előirányzatok változása, valamint az előző évi beszámoló adatainak ismeretében az Áht. 34. § (4) bekezdés alapján módosítja.