Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Hatályos: 2022. 02. 17

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

2022.02.17.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Acsalag község helyi önkormányzati képviselőit e tevékenységük elismeréseként tiszteletdíj illeti meg.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a polgármester és alpolgármester kivételével a helyi önkormányzati képviselőkre.

3. § A képviselői tiszteletdíj mértéke havi bruttó 15.000,-Ft.

4. § A képviselőnek, a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett útiköltségét (továbbiakban: költségtérítés) a polgármester engedélyezése után ki kell fizetni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 8/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelete.