Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 29 - 2022. 05. 29

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.05.29.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 134 428 e Ft költségvetési bevétellel, 193 090 e Ft költségvetési kiadással, 59 724 e Ft finanszírozási bevétellel, 1 062 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. (2) Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi költségvetési maradványból: 35 732 e Ft felhalmozási célú, 22 758 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.

2. § (1) A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.

(2) A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.

(3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 30. napjával.