Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 01

Acsalag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.01.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 4/2022. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.