Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2012. 05. 31

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

2012.05.31.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendeletének 16. § (1) bekezdése hatályát veszti.

2. § Edve Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 2/2003.(I.01.) önkormányzati rendeletének 21. §-a hatályát veszti.

3. § Ez a rendelet 2012. május 31-én lép hatályba.