Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23- 2021. 10. 24

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.10.23.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:

aa) 33 215 826 Ft költségvetési bevétellel

ab) 61 396 055 Ft költségvetési kiadással

ac) 28 180 229 Ft költségvetési hiánnyal

ad) 659 048Ft finanszírozási kiadással

ae) 28 839277 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.

b) a kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:

ba) 8 127 103 Ft Személyi juttatások

bb) 1 275 952 Ft Munkaadókat terhelő járulék

bc) 12 465 862 Ft Dologi jellegű kiadások

bd) 1 236 500 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 699 548 Ft Egyéb működési célú kiadások, 494 340 Ft egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülre, 205 208 Ft egyéb műk. célú támogatások ÁH-n belülre

bf) 16 893 528 Ft Beruházási kiadások

bg) 18 893 127 Ft Felújítási kiadások

bh) 857 660 Ft Egyéb felhalmozási kiadások

bi) 946 775 Ft Tartalék

bj) 659 048 Ft Állami támogatás megelőlegezése”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)

„a)kiadási főösszegét 62 055 103 Ft-ban
b)bevételi főösszegét 62 055 103 Ft-ban”

(határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.)

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 946 775 Ft-ban hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. október 23-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

15. melléklet