Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23 - 2021. 10. 23

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.10.23.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényrendelkezései alkalmazandók.”

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A jegyző figyelmeztetést alkalmaz a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017.évi CXXV.törvény 6. §-a szerint.”

3. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 5/2015 (IV.24.) önkormányzati rendelet

a) 4. § b) és c) pontja,

b) 5. § a) és b) pontja,

c) 5. § e) pontja,

d) 7. §-a.

4. § Ez a rendelet 2021. október 23-án lép hatályba.