Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetését megállapító 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.05.27.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( A képviselő-testület)

„a) az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetését:
aa) 61 286 562 Ft költségvetési bevétellel
ab) 90 155 434 Ft költségvetési kiadással
ac) 28 868 872 Ft költségvetési hiánnyal
ad) 688 643 költségvetési bevétellel
ae) 659 048 Ft finanszírozási kiadással
af) 28 839 277 Ft költségvetési és finanszírozási hiánnyal állapítja meg.
b) A kiemelt kiadási főösszegeket a következők szerint határozza meg:
ba) 8 157 018 Ft Személyi juttatások
bb) 1 246 037 Ft Munkaadókat terhelő járulék
bc) 16 364 527 Ft Dologi jellegű kiadások
bd) 738 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
be) 288 310 Ft Egyéb működési célú kiadások, ebből 150 000 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 138 310 Ft egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
bf) 18 118 985 Ft Beruházási kiadások
bg) 44 642 557 Ft Felújítási kiadások
bh) 600 000 Ft Egyéb felhalmozási kiadások
bi) 659 048 Ft Állami támogatás megelőlegezése”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 29 527 920 Ft-ban határozza meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat létszámkeretét 1,15 főben állapítja meg, az 5. számú mellékletben részletezettek szerint.”

3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében általános tartalékot nem tervez.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

15. melléklet