Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 02- 2023. 05. 02

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 7/2000.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.02.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve véleményének kikérésével -a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez11

2. melléklet az 5/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez12

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.