Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.06.01.

Edve Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2.számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2017 (XII.29.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.