Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 23
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletét módosíthatja.
Edve Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítását a III. negyedéves teljesítési adatok változása, 2021.évben beadott és elnyert különböző pályázatok, ingatlanok értékesítése, civil szervezetek támogatása és egyéb saját hatáskörű módosítások indokolják, összesen: + 3 809 792 Ft összegben.
Központi hatáskörben +10 394 108 Ft mérlegfőösszeg növekedés került kimutatásra egyrészt a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címen a Járdafelújításra elnyert összeg és a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapott összegek miatt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítás az önkormányzat összesített 2021. évi nettó költségvetési bevételének, kiadásának, a költségvetési hiánynak, finanszírozási kiadásnak, költségvetési és finanszírozási hiánynak az összegeit, valamint a kiemelt kiadási főösszegeket határozza meg.
A 2. §-hoz
A módosítás a költségvetés kiadási és bevételi főösszegét határozza meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.
A 3. §-hoz
Az önkormányzat módosított általános tartalékát mutatja be.
A 4. §-hoz
A módosítás a költségvetési bevételek és kiadások, működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletes változását tartalmazza mellékletenként. A mellékletek a részletes változásokat tartalmazzák.
Az 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz.