Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 11- 2021. 11. 11

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2021.11.11.

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 104 119 e Ft költségvetési bevétellel, 156 226 e Ft költségvetési kiadással, 52 847 e Ft finanszírozási bevétellel, 740 e Ft finanszírozási kiadással-állapítja meg.”

2. § (1) A R. 1A.) melléklete helyébe e rendelet 1/A.) melléklete lép.

(2) A R. 2/A.) melléklete helyébe e rendelet 2/A.) melléklete lép.

(3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 12. napjával.