Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2022.05.27.

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 111 747 e Ft költségvetési bevétellel, 164 769 e Ft költségvetési kiadással, 53 762 e Ft finanszírozási bevétellel, 740 e Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A R. 1A.) melléklete helyébe e rendelet 1/A.) melléklete lép.

(2) A R. 2/A.) melléklete helyébe e rendelet 2/A.) melléklete lép.

(3) A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. június 28-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 28. napjával.