Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 20 - 2022. 08. 20

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.08.20.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 26.§-ában, 45. § (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében,132.§ (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)Tanévkezdési támogatás adható annak az óvodás gyermeknek, továbbá alap-, közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át.(2) Aki önálló jövedelemmel rendelkezik, tanévkezdési támogatásban nem részesíthető. (3) A tanévkezdési támogatás összege gyermekenként a) általános iskolás tanuló esetén 10.000.-Ft b)közép-és felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló esetén 12.000.-Ft.(4)Amennyiben a támogatottnak az év végéig megszűnik a nappali tagozatra vonatkozó tanulói (hallgatói) jogviszonya, a támogatást vissza kell fizetni.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.