Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről1

2023.04.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 8/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. április 2. napjával.