Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2017. (XI. 30. ) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 10/2017. (XI. 30. ) önkormányzati rendelete módosításáról1

2024.01.01.

Sopronnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontja és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése által biztosított hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 10/2017.(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Sopronnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 10/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) lakás esetén 1.500.-Ft/m2/év”

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. január 2. napjával.