Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2022.07.02.

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.