Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15- 2022. 11. 15

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.11.15.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a környezetvédelem általános szabályáról szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) és 48. § (1) bekezdésére Kaposmérő község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítására, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet (továbbiakban R) alkotja.

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. november 14-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. november 16. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.