Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 14- 2022. 11. 15

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.14.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a környezetvédelem általános szabályáról szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) és 48. § (1) bekezdésére Kaposmérő község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítására, fenntartása és védelme érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet (továbbiakban R) alkotja.

1. § (1) A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, című 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az égetés ideje Kaposmérő külterületén nincs korlátozva.”

(2) A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, című 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet 12. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A külterületeken égethető kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, gumi, valamint vegyszereket.”

2. § Hatályát veszti a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, című 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdés b) és c) pontja.

3. § Ez a rendelet 2022. november 14-én lép hatályba.