Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2021. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.02.

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.