Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.12.02.

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a.) pontja alapján a szociális igazgatás 45. § (1) bekezdése, valamint 132. § (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. december 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.