Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 03
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások szociálisan rászorultak részére való kiegészítése történt meg.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Ebben a szakaszban – a rendeletben és jelen módosításában szereplő pénzbeli és természetbeni ellátások kerültek feltüntetésre.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
A lakosság szociális helyzetének javítása, a szociális biztonság megteremtése miatt, a lakosság növekvő anyagi terheire tekintettel a Szt. 26. §-ban meghatározott rászorultsági elvet is figyelembe véve a tüzifa támogatásra vonatkozó jövedelemhatár került módosításra, valamint egyéb adható támogatás került bevezetésre.
Szt. 26. § „A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.”
A 4. §-hoz
A hatálybalépésről rendelkezik.