Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 24
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátások szociálisan rászorultak részére való többlet tűzifa támogatással kapcsolatos módosítás történt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A tűzifa támogatással kapcsolatosan változtatás vált szükségessé, hogy a rászorultak részére több m2 tűzifa is megállapítható lehessen, melyről a polgármesternek célszerű dönteni.
A 2. §-hoz
A hatálybalépésről rendelkezik.