Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.01.
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletét, amely a megalkotása óta eltelt időben kialakult gyakorlatnak és tapasztalatoknak megfelelően pontosításra szorul.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Rendelet 8. §- a a rendelkezik az igénybe vehető támogatás mértékéről valamint a támogatás igénybe vétele során alkalmazandó jövedelemhatárról. Az energiaárak növekedése valamint az infláció következtében mind a támogatás mértékét, mind az igénybe vételhez szükséges jövedelemhatárt indokolt megemelni.
A 2. §-hoz
A támogatás igénybe vételéhez szüksége jövedelemhatárt indokolt emelni, hiszen a gyógyszerköltségek emelése folytán már a közepes mértékű nyugdíjakból is nehezen fizethetik ki gyógyszerköltségeiket azok, akik krónikus betegség miatt folyamatos gyógyszerkiadásra kényszerülnek.