Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2022. (VI.30.) rendelettel módosított 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 08. 01 - 2022. 08. 01

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2022. (VI.30.) rendelettel módosított 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2022.08.01.

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelet 19. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Annak a szociálisan rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 350 %-át, egyedül élő esetén a 700 %-át, az étkezés térítési díját 150 Ft/nap összeggel támogatja az önkormányzat.”

2. § A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „Étkezés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Étkezés

1090 Ft”

2. A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 5/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 65.360. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

73.810

290

1090

800”