Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 29

Büssü Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.29.
a települési támogatásokról szóló 4/2021. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A 2022. évben berobbanó energia- és gazdasági világválság súlyos terheket ró a családokra. A helyi önkormányzat célja, hogy a szociálisan rászorulókat - lehetőségeihez mérten - támogassa.
A módosító rendelet célja egy természetbeni formában nyújtott támogatás bevezetése, amely - tekintettel a költségvetési kapacitásokra - egyszeri alkalommal, folyóév szeptember 30. napjáig biztosít támogatást, a rendelkezés ezt követően hatályát veszti.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § az újonnan beépülő természetbeni támogatási formáról rendelkezik.
A 2. §-hoz
A 2. § az újonnan hatályba lépő rendelkezés hatályvesztéséről rendelkezik.
A 3. §-hoz
A 3. § a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.