Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2014 (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 02- 2022. 03. 01

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2014 (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.03.02.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény [továbbiakban: Mötv.] 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az Mötv. 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletíjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.