Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)

„a) 62 200 759 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 62 200 759 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételt 53 298 872 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési célú kiadásokat 53 298 872 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési célú kiadások közül)

„a) a személyi juttatások kiadásait 20 209 071 Ft-ban,
b) szociális hozzájárulási adót 2 789 110 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 17 154 969 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 982 817 Ft-ban,
e) speciális célú támogatásait 10 539 383 Ft-ban,”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) a felhalmozási célú bevételt 8 901 887 Ft-ban

a) a felhalmozási célú bevételekből

b) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradványt 8 046 957 Ft-ban,

d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.

(7) A felhalmozási célú kiadást 8 901 887 Ft-ban határozza meg.”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felhalmozási célú kiadások közül)

„e) egyéb felhalmozási kiadások összegét 3 046 957 Ft-ban ”

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A felhalmozási célú kiadások közül)

„f) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 22 880 822 Ft-ban,
fa) a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 14 831 903 Ft-ban,
fb) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 8 046 957 Ft-ban,
fc) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást 6 638 120 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

5. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

7. melléklet

4. melléklet

14. melléklet