Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról

2022.05.31.

Kisgyalán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi bevételeit 83 733 228 Ft-ban, kiadásait 47 993 364 Ft-ban forintban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat a 2021. évi bevételi főösszegét 83 733 228 Ft-ban határozza meg.

a) a felhalmozási célú bevételt 17 526 760 Ft-ban,

b) a működési célú bevételt 67 779 292 Ft-ban határozza meg.

3. § (1) Az önkormányzat a kiadási főösszegét 47 993 364 Ft-ban határozza meg.

(2) A kiadásokon belül:

a) a felhalmozási célú kiadást 5 572 763 Ft-ban,

b) működési célú kiadást 42 004 832 Ft-ban határozza meg.

ba) a működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadásokat 19 529 482 Ft-ban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokokat 2 789 110 Ft-ban

bc) dologi jellegű kiadások 14 217 758 Ft-ban

bd) ellátottak pénzbeni juttatásait 2 208 366 Ft-ban

be) a speciális célú támogatásokat 1 925167 Ft-ban határozza meg.

4. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a 2021. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a 2021. évi finanszírozási kiadások teljesítésének jóváhagyását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítésének jóváhagyását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi működési és fejlesztési bevételeit kormányzati funkciók szerint az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021.évi működési és fejlesztési pénzmaradványát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Kisgyalán Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2021.évi tárgyi eszköz kimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.