Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva az e tervezetben szereplő önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint indokolom.
A Képviselő-testület eredeti jogalkotói hatáskörét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja határozza meg.
Az alaptörvényi felhatalmazáson túl az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése biztosít felhatalmazást a jogalkotási aktushoz.
A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak.
A módosító rendelet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembevételével került összeállításra.
A módosítás szükségességét a költségvetési tételek évközbeni változása teszi indokolttá.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az 1. § a módosított költségvetési tételeket tartalmazza.
A 2. §-hoz
A 2. § a módosított mellékleteket tartalmazza.
A 3. §-hoz
A 3. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik.