Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 23- 2022. 08. 25

Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.23.

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)

„a) 234 682 676 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 234 682 676 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételt 79 546 128 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési célú kiadásokat 79 546 128 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felhalmozási célú bevételt 155 136 548 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A felhalmozási célú kiadást 155 136 548 Ft-ban határozza meg.”

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 23-án lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

5. melléklet

4. melléklet

14. melléklet