Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 2.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 02- 2022. 01. 02

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 2.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.02.

Sióagárd Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotott az Önkormányzat konyhájában alkalmazandó térítési díjakról, étkezési térítési díjakról szóló 15/2000. (IX.1.) önkormányzati rendeletét- az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben - című 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Sióagárdi Óvoda intézmény óvodájában alkalmazandó étkezési térítési díjak – az általános forgalmi adó nélkül – a következők:

a) tízórai: 65,- Ft

b) ebéd: 210,- Ft

c) uzsonna: 65,- Ft. Óvodai ellátás: 340,- Ft/fő/nap. Diétás étkezés:

d) tízórai: 73,- Ft

e) ebéd: 290,- Ft

f) uzsonna: 78,- Ft

g) Óvodai ellátás: 441,- Ft/fő/nap.

(2) A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Tagintézményében alkalmazandó térítési díjak – az általános forgalmi adó nélkül - a következők:

a) tízórai: 65,- Ft

b) ebéd: 240,- Ft

c) uzsonna: 65,- Ft. Iskolai ellátás: 370,- Ft/fő/nap. Diétás étkezés:

d) tízórai: 73,- Ft

e) ebéd: 290,- Ft

f) uzsonna: 78,- Ft

g) Iskolai ellátás: 441,- Ft/fő/nap

(3) Abban az esetben ha az igénylő a hónap minden étkezési napján vásárol ebédet, a vendégebéd térítési díja – az általános forgalmi adó nélkül - 545 forint, melyből a nyersanyagnorma 300 forint.”

2. § Az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben - című 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet

a)bevezető részében a „díjakól” szövegrész helyébe a „díjakról” szöveg,
b)3. §-ában a „kihírdetéséről” szövegrész helyébe a „kihirdetéséről” szöveg
lép.

3. § Hatályát veszti az étkezési térítési díjakról - módosításokkal egységes szerkezetben - című 15/2000. (IX. 1.) önkormányzati rendelet aláírása.

4. § Ez a rendelet 2022. január 2-án lép hatályba.