Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2021 (VI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet6

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.