Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 8/ 2001. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 15- 2023. 01. 15

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 8/ 2001. (IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.15.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § -ának (1) bekezdésében kapott jogkörében eljárva - figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 41. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2) pontjának felhatalmazása alapján, az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése, valamint a temető és temetkezési kultúra fejlesztése érdekében a következő rendeletet alkotja:

1. § A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (IX. 17.) önkormányzati rendelet 22. §-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

a köztemetőben érvényes kegyeleti közszolgáltatási és temetési helymegváltási díjakról

1. Sírhely díja:

a) egyes sírhely: 5000,- Ft

b) kettes sírhely: 10.000,-Ft

c) rátemetés 4000,- Ft.

2. Sírbolthely díja:

a) két személyes sírbolt: 15.000,- Ft

b) négyszemélyes sírbolt: 20.000,- Ft

c) hatszemélyes sírbolt: 25.000,- Ft

d) nyolcszemélyes sírbolt: 30.000,- Ft

e) tízszemélyes sírbolt: 40.000,- Ft

3. Urnasírhely:

a) urnafülkében: 15.000,- Ft;

b) urnasírhely: 4.000,- Ft

c) urnasírbolt: 10.000,- Ft.

4. Ravatalbérleti díj: 4.000,- Ft/elhalt.

5. Sírhely gondozási díj: 2.000,- Ft/sírhely/év.

6. Temető fenntartási hozzájárulás: 4000, Ft/temetkezés.

7. A temetőbe való behajtás díja: 0 Ft.

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”