Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól szóló 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 16

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól szóló 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.16.

Sióagárd Község önkormányzat képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) , e.) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez3

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.