Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól szóló 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 15- 2023. 01. 16

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

A Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól szóló 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.15.

Sióagárd Község önkormányzat képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) , e.) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól szóló 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2. § (2) bekezdésének pontjában meghatározott bérleti díj megfizetése alól mentesülnek a sióagárdi székhelyű, működő helyi civil szervezetek.

(2) A 2. § (2) bekezdésének pontjában meghatározott bérleti díj megfizetése alól egyedi mérlegeléssel a polgármester felmentést adhat.”

2. § A Közösségi Tér és Sióagárd Község Konyhája teremhasználati díjairól szóló 7/2020 (X.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez