Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 16- 2023. 05. 23

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Sióagárd Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.16.

Sióagárd Község Önkormányzat Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 22/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 24. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.