Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 16- 2023. 05. 25

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.16.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

1. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez5

1

Az önkormányzati rendeletet a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.