Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2015-03-01-tól című 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 11. § (4) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 11. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 11. § (6) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg és az „az öregségi nyugdíj legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 11. § (7) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

e) 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „családsgítést” szövegrész helyébe a „családsegítést” szöveg,

f) 19. § (3) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

g) 19. § (5) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

h) 20. § (5) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.

Gerő Attila polgármester

Balogh Györgyi jegyző